عزیزم من sami beigi نیستم ک میگه:

دنیارو گشتم تا که تو پیدا شی

هیچی نمیفهمم فقط تو میخوام باشی

من میگم:دنیارو ساختم تا که تو آدم شی

هیچی نمیگم من،گمشو برو لاشی

 تاريخ : چهار شنبه 14 اسفند 1392 | 9:32 | نویسنده : sarina |

خیلیا به ما نمیخوردن

جاخالی دادیم ..

خوردن به شما..

""مبارکتون باشه""

 تاريخ : چهار شنبه 14 اسفند 1392 | 9:20 | نویسنده : sarina |

بعضیام اول زر مفت بودن

بعدا دست و پا دراوردن

 تاريخ : سه شنبه 24 دی 1392 | 21:24 | نویسنده : sarina |

یــــــــه قــــانونــی تــو  دنـــــــیــــــا هســت بــــــــه نــــــــام

%E8%A8%98%E5%8F%B7%E3%80%82%E7%9F%A2%E5%  قــانون مـــــــــن و تــــــــــو :
 
یعنی تـــــــو  با هرکسی غیر مـــن باشی، غـــــیـــــــــــر قــــانونیـــــهآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی,دانلود آیکن
 
 
 


تاريخ : جمعه 29 آذر 1392 | 20:42 | نویسنده : sarina |

کلا موجود بی آزاری ام من ،

 

زورم فقط به گوشیم میرسه

 

وقتی کم میارم!

 

خاموشش که میکنم

 

حس میکنم انتقامم رو از دنیا گرفتم

 تاريخ : جمعه 29 آذر 1392 | 20:37 | نویسنده : sarina |

פֿـوب میـבونم ڪـﮧ بـراے ڪـבوم رفیق زمیـטּ بـפֿـورم

ڪـﮧ از زمیـטּ פֿـورבنم شاב نشـﮧ

بلڪـﮧ בسٺ פֿـاڪیم رو بگیره و از زمیـטּ بلنـבم ڪنـﮧ

 تاريخ : جمعه 29 آذر 1392 | 20:35 | نویسنده : sarina |

جـهـنمـے ڪـﮧ مـטּ مـے روم

شعلـــﮧ اے بَـرآےِ آتَــش زבטּ خیــآلت ندآرב%E3%81%88%E3%82%93%E3%81%B4%E3%81%A4_m.G

%E3%81%88%E3%82%93%E3%81%B4%E3%81%A4_m.Gجهـنمـے ڪـﮧ مـטּ مـــے روم

حتـے آن قدر گـرم نیـسـت ڪـﮧ یخِ خــآطره اَترآ آب ڪـنــב%E3%81%88%E3%82%93%E3%81%B4%E3%81%A4_m.G

%E3%81%88%E3%82%93%E3%81%B4%E3%81%A4_m.Gجهـنمـے ڪـﮧ مــטּ مـــے روم

فـقط جهـنـم اَســـت%E3%81%88%E3%82%93%E3%81%B4%E3%81%A4_m.G

%E3%81%88%E3%82%93%E3%81%B4%E3%81%A4_m.Gجـــآیـــے ڪـﮧ تـــو آלּ جـــآ نیـــس

 

ــتـــےتاريخ : جمعه 29 آذر 1392 | 20:26 | نویسنده : sarina |

+ اگــہ  آشغـالـے ゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字خُبـــ حَـد اقـل قابـل بازیافتـــ整理 のデコメ絵文字 باشـ دیوثــــ :|かわいい のデコメ絵文字

 تاريخ : پنج شنبه 7 آذر 1392 | 18:48 | نویسنده : sarina |

رفیق، اونی نیســـــــ که باهاش خوشی!

 

 

 

اونیه که بدون اون داغونی!!

 تاريخ : شنبه 25 آبان 1392 | 22:32 | نویسنده : sarina |

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : یک شنبه 19 آبان 1392 | 19:58 | نویسنده : sarina |

 

 

 

 

 تاريخ : یک شنبه 19 آبان 1392 | 19:48 | نویسنده : sarina |
چــــ ـــه بــ ــی رحـــ ـــم می شو ی 

آنگـــ ـــــاه کــ ــه می گو یــ ــی : 

"تـقـصــــــــ ــــ ــــــیــر خــ ــودت بــــــــــ ــــــــــــود"
 
 
 


تاريخ : چهار شنبه 1 آبان 1392 | 20:10 | نویسنده : sarina |

زمـآטּ هیـچ בرבے را בوآ نکــرב..

این مَــטּ بوבҐ

که به مــرور زمـآטּ عـآבت کرבҐ ..

و بـآ ایــטּ هـَمه،

چهـ اجبـآر سخـتـے اســت،خــَنـבه...

و بـآور کنیــב که مـَــטּ خوشـפــالــَم!

 تاريخ : چهار شنبه 1 آبان 1392 | 20:5 | نویسنده : sarina |

تـَرڪـَتــْــ مـے ڪـُنـــــَم وَ تـَنـهایـَتــْـ مےگـــ ـُـذارَمـ

تـآ بـیـــش اَز ایـن اِنـِرژے اَتـــــ را صـَرفـــــ نـَکـُنــــــ ـے بـَراےِ

صـــادِقـانـــِِ دروغــ گـُفتــ َــن


خـالـ ـِــصـانـﮧ خـیـانـَتـْــــ ڪـَردَن

وَ عــاشــِــقــانــﮧ بـے وَفایـــــے ڪَردَنـــ

وَ چـﮧ حـس پــوچـــــے بــود ڪﮧ مـے پـنـداشـــتـمـ

لـایــــِق اِعْتـِمــــادے !!

 تاريخ : چهار شنبه 1 آبان 1392 | 20:2 | نویسنده : sarina |

 

اینقـנر ڪه برـآے[خـ ـــ ـر] ڪـرנטּ مـن سعـﮯ ڪرנے

براى خوנت وقـﭟ میذآشتـﮯ حتمـآ [آנمــ ــ] میشُـנے !

 تاريخ : چهار شنبه 1 آبان 1392 | 19:58 | نویسنده : sarina |

بعضـــــے هـا دستشـاטּ « رو » مـــےشـود؛

امــــــــــــــا
رویشـا
טּ کم نمـــــےشــود........!

 تاريخ : چهار شنبه 1 آبان 1392 | 19:57 | نویسنده : sarina |
عاشق شدن چیز ساده ایست

آنقدرکه همه آدم ها می توانندعاشق باشند

مهم عاشق ماندنست

بی منت تا انتها
 
 
 
 


تاريخ : چهار شنبه 1 آبان 1392 | 19:55 | نویسنده : sarina |

 

 

کـَلآفـِه شُدَن یـَعنــی:

دِلتـَنگـ ِ کـَـسـے بآشــے ، کـِهـ ِ نـیستــ!


حوصـِلـِهـ ِ کـَسـے رو نـَداشتِهـ بآشــے ، کـِهـ ِ هـَستــ

 تاريخ : چهار شنبه 1 آبان 1392 | 19:52 | نویسنده : sarina |

 

 

زیر بـــــارآטּمے ايستَم

 

ميگويَند مــُـــב است ايـלּ روزهـــآ

عشـــــق بازے زير ِ بارآטּ

با اشك هاے ابـــــر ....

בل نِمے سوزانَم بَراے ابرے كــﮧ اَز شِدت گِريــﮧ

بــﮧ هِقـــــ هـِــــق افتاده است

בِلَم بَراے خُـــــوבَم مے سوزَد

كه از فِشار בِلتَنگــــــے

خيلي وَقت است نَفَسَـــــم بُريده بُريده و بَند است !

 تاريخ : جمعه 12 مهر 1392 | 12:0 | نویسنده : sarina |

ازشـــ پـــرســـید: دوســـتـــم داریـــ؟!

گـــفتـــ : آرهـــ...!

پـــرســـید : چـــقـــدر؟

گـــفتـــ : از ایـــنجـــا تـــا خـــدا...

در حـــالیـــکـــه اشـــکـــ تـــو چـــشـــاشـــ جمـــع شـــده بـــود گـــفتـــ:

مـــگهـــ همـــینـــ الـــانـــ نـــگفـــتیـــ خـــدا...

از هـــمهـــ چـــیز بـــه مـــا نـــزدیـــکـــ تـــرهـــ؟!

 تاريخ : پنج شنبه 4 مهر 1392 | 21:1 | نویسنده : sarina |

 

 

بآورتـــ بِشَود یآ نـﮧ

روزﮮ مـﮯ رسُد کـﮧ دِلَتــ برآﮮ هیچ کَس؛

بـﮧ اَندآزه ﮮ مَـטּ تَنگــ نَـפֿوآهَد شُد

برآی نِگآه کَردَنمـــ

כֿـَندیدنمـــ

اَذیتـــ کردَنمــــ

برآی تَمآم لَحظآتـﮯ کـﮧ دَر کـ ـنارَم دآشتی

روزﮮ خوآهد رسید کـﮧ در حَسرَت تِکرآر دوبآره مَـטּ خوآهـﮯ بود

می دآنم روزﮮ کـﮧ نبآشَم "هیچکَس تکرآر مـטּ نخوآهد شُد"

 تاريخ : جمعه 29 شهريور 1392 | 23:14 | نویسنده : sarina |

دوســ ــت دارم قلبــ ــتــو در بیــ ـــآرمــ . . .

بــ ــآ همیــ ــטּ دســ ــتــآمــ . . .[!]

بــعــ ــد آتیــشــ ــش بزنــ ــمــ . . .

تـ‌ـ ــآ ببینــ ــے ایــטּ روزایے ڪہ گذشــ ــتــــ . . .

دلــ ــم چقــ ــد ســ ــوخــ ــتـــ . . .

 

واســ ــہ نبــودنــ ــتــــ . . .

 تاريخ : جمعه 29 شهريور 1392 | 1:44 | نویسنده : sarina |

مے گفتے تآ בنیـ ـآ  בنیـ ـآستـ ـ بـ ـآ مَـטּ مےمـ ـآنے

رآستـ ـ مےگُفتے

בلیل الان ڪـہ بـ ـآ مَـטּ نیستے اینـہ ڪـہ

בیگـہ בنیـ ـآ  ،בنیآ نیستـ ـ

چَنـב روزیـہ شُـבہ جَهَنَـم.َ

 تاريخ : دو شنبه 25 شهريور 1392 | 17:41 | نویسنده : sarina |

%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%81%E3%میگویـے بے פֿـیـالـٺ شَومْـ ؟!؟

פֿـب لعنٺے ! ٺـ ـو بـیــפֿـیالـﮧ او شـפ !!%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%81%E3%

 تاريخ : یک شنبه 24 شهريور 1392 | 23:18 | نویسنده : sarina |

مـטּ בُפֿـتر هـستـمــ و تـو مـَرב..

امـــآ..

نـگرآטּ نبـآشــ بـہ ڪســے نـخوآهـَمـ گـفـتــ ڪہ..

בر پس ِ مـشڪلآتــ و בرבهـآیـے ڪہ..

تـو بـرآیـمـ سـآخـتـے و تحمـل ڪرבمـ..

בر پس ِ نـآ..

مرבے و نـآمـهربانے هـآیـے ڪہ בیـدمـــ و בمــــ نـزבمــ..

בر پس ِ بـے مـعرفـتـے هـآیـے ڪہ בیدمـ و..

معرفتــ هــآیـے ڪہ بہ خـرج בآבمــ..

مـטּ مــَرב تــَر بـوבمـــ..

 تاريخ : یک شنبه 24 شهريور 1392 | 11:59 | نویسنده : sarina |

 

مُهـمـــ نیــستـــ کهـ تُو بآ مَنـ چِهـ میـ کنُی :...:

 

بیآببِینـــ بَرآیـ تـــــــو

 

مَنـ بآخُودمـ  ـچـه میکنُمــــــ. (!)

 تاريخ : جمعه 22 شهريور 1392 | 22:5 | نویسنده : sarina |
× خيــــــلي مـــواظـــب بـــاش!!

    اگــــــه با شـــنيـــدن صـــداش دلـــت لــــــرزيد...

    اگــــــه با بــــــدي هـــاش فـــرار نـــکـــردي و مــــــونــــــدي...

    ديگـــه تـــمـــومــــــه...!!

 

    اون شــــــده هـــمـــه ي دنــــــيــــــات... .!!

 

 تاريخ : جمعه 22 شهريور 1392 | 22:3 | نویسنده : sarina |

هـِــ ی غریبـــﮧ !

 

قیــآفت خیلـے آشنـآست

 

من و تو قبلا جـآیـے همدیگرو ندیدیــ م ؟

 

آهـ ـآن... یـ ـآدم اومــد

 

یــﮧ روزآیـے یــﮧ خاطره هـآیـے بـآ هم دآشتیم

 

یـآدمــﮧ اون موقع دم از عشق میزدے

 

هــﮧ ... انقدر مــآت نگـ ـآم نکن

 

عشقت حسودیش میشــﮧ !

 

دســتات ارزونــی خودتــ.

 

.رآستــے قبل رفتنت : دیگــﮧ هیچ حسـ ے بهت ندآرم

 

دیگــﮧ وقتــے دیدمت دلم نلرزید

خوآستم بدونـی

 تاريخ : دو شنبه 18 شهريور 1392 | 11:8 | نویسنده : sarina |

+وقتیـــ سردرگمــی ...خستــــه ای....

وقتیــ تعداد شمارهــ های تو گوشیتــــ

با تعـــداد sms هاتــ مقایسهـ میکنی

حـــس میکنی چقدر تنـــهایی

وقتیـــ دلتــــ برای شــــارژ گرفتـــن تنگـــ میشهـ

ولــی میبینی هنو شـــارژ یه هفتـــه پیشتـــ

تمومــ نشدهــ

وقتیــ یهـ آهنگــ رو پشتـــ سر همــ گوش میـــدی

ولی نمیتونیـــ حفظـــــ بشـــی

وقتیـــ نمیتونی درددلـــــتــــ رو بهــ یکی بگیـــ

وقتی حوصــــله ی هیشکــــی رو نداری

واقعــــا احساس تنهـــــایی میکنی

:(((((

 

 

 


تاريخ : یک شنبه 17 شهريور 1392 | 18:52 | نویسنده : sarina |

.خدایااااااااااااااااا صدای من عاشق رو بشنوووووو .................

این چه سرنوشتیه ........

عاشقم کردی لیلیم کردی .......

مجنونمو گرفتی

عشقمو گرفتی

اون رفتش از پیشم ..........

من دارم به چه جرمی مجازات میشم ؟؟؟؟؟؟

تو این زندون

خدایا یا برش گردون یا منو بکش ..........

خستم از این همه تنهایی و جدایی

بی اون میمیرم

خدایا مجنون رو برگردون

خداااااااا

جز تو کسی رو ندارم کمکم کن

 تاريخ : یک شنبه 17 شهريور 1392 | 18:43 | نویسنده : sarina |
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد
.: Weblog Themes By BlackSkin :.